REKO-ringen Aure

REKO-ringen Aure knytter lokale produsenter og handlere sammen på facebook og har utlevering torsdager i partallsuker gjennom hele året

REKO-ringen Aure hadde første utlevering av forhåndsbestillte varer 16. september 2021.

REKO, som står for REttferdig KOnsum, er en modell for direktesalg av mat fra lokale primærprodusenter og videreforedlere helt uten mellomledd. Det var finske Thomas Snellman som definerte prinsippene bak og som ringen i Aure lever etter.

Det første og viktigste prinsippet er at det ikke er noen mellommenn. Du handler direkte av produsenten. Og du selger direkte til kunden.

Selv om fokuset er på mat finner du også andre lokalt produserte produkter som blomster, skinn og ull.

Ingen driver videresalg av innkjøpte produkter, alt er produsert av produsenten som leverer til deg som handler!

REKO handler i motsetning til daglivaren om transparens, tillit og integritet. På ringen i Aure kan du handle lokalt produserte produkter av en kvalitet du bare kan drømme om å finne i dagligvaren samtidig som du kan se produsenten rett i øya!

REKO er heller ingen organisasjon men et frivillig samarbeid mellom produsenter og handlere for å formidle lokale varer

Hvordan handler jeg på REKO?

  1. Bli med i ringen ved å melde deg inn i annonsegruppen på facebook: https://www.facebook.com/groups/rekoringenaure
  2. Meld deg gjerne inn i den åpne gruppen også, her skjer det meste av aktivitet utenom annonsene: https://www.facebook.com/groups/rekoringenaureoffentlig  
  3. Produsentene legger så ut annonser til en tids- og plassbestemt utlevering. I Aure er det utlevering torsdager i partallsuker på Auretorget mellom 18:00 og 18:30. 
  4. Ønsker du bestille noe legger du inn bestilling som en kommentar under annonsen med hva og hvor mye du ønsker innen bestillingsfristen
  5. Du får en bekreftelse av produsenten og evt betalingsinformasjon
  6. Du betaler før du henter varene, som regel med vipps
  7. Så møter du opp og får utlevert de forhåndsbestillte og forhåndsbetalte varene dine direkte fra produsentens bagasjerom

Kalender

Dato Kl. Tittel Sted
05.10.2023 18:00 REKO utlevering av forhåndsbestillte varer Auretorget
19.10.2023 18:00 REKO utlevering av forhåndsbestillte varer Auretorget
02.11.2023 18:00 REKO utlevering av forhåndsbestillte varer Auretorget
16.11.2023 18:00 REKO utlevering av forhåndsbestillte varer Auretorget
30.11.2023 18:00 REKO utlevering av forhåndsbestillte varer Auretorget
14.12.2023 18:00 REKO utlevering av forhåndsbestillte varer Auretorget
28.12.2023 18:00 REKO utlevering av forhåndsbestillte varer Auretorget
11.01.2024 18:00 REKO utlevering av forhåndsbestillte varer Auretorget
25.01.2024 18:00 REKO utlevering av forhåndsbestillte varer Auretorget
08.02.2024 18:00 REKO utlevering av forhåndsbestillte varer Auretorget
22.02.2024 18:00 REKO utlevering av forhåndsbestillte varer Auretorget
07.03.2024 18:00 REKO utlevering av forhåndsbestillte varer Auretorget
21.03.2024 18:00 REKO utlevering av forhåndsbestillte varer Auretorget

Kontaktinformasjon

 / 

www.facebook.com/groups/rekoringenaureoffentlig/

www.facebook.com/groups/rekoringenaure

Einar Huseby

Besøksadresse

Postadresse

 

Andre opplysninger

Stiftet dato
16.09.2021

Ant. medlemmer
1300

Kategori
Andre lag og organisasjoner

Område
Aure kommune

Målgrupper
Seniorer
Voksne

Stikkord
Lokalmat, direkte fra bonden, handle uten mellomledd, REKO, rettferdig konsum

Sist oppdatert
18.09.2023

Rediger med kode

Kontakt

Sosiale media

2023 © iAure