Aure Gammeldansforening

Musikk, sang, dans, teater 

Vi liker all slags dansemusikk, ikke bare gammeldans. Foreningen har som mål å arrangere 5-6 danse-/hyggekvelder (med levende musikk) i året for medlemmer. Vi benytter stort sett Ungdomshuset Skogvang på Aure som lokale for våre dansekvelder. Nye medlemmer er hjertelig velkommen.

Aure Toraderlag

Musikk, sang, dans, teater 

Torsderlag bestående av 10 spillemde medlemmer. Øvinger hver tirsdag Spiller mest tradisjonsmusikk, men og så annen musikk. Det er fritt for alle som vil å delta. Nybegynnere bil bli tatt vare på.

Gullstein grendalag

Grendalag, ungdomslag, forsamlingshus, velforening 

Vi er et lite grendahus der vi prøver å ha forskjellige aktiviteter som f.eks basar, søndagskafe, loppemarked. Men vi har også litt utleie 

Melland Forts Venner

Kunst, historie, kulturminner 

FORMÅL: Melland Forts Venner skal arbeide med å utvikle og bevare området som krigsminne, formidling av kulturhistorie, i tillegg til å bidra til naturopplevelser fra området. HERUNDER: Sikring av bunkere og andre synlige spor mot ytterligere forfall. Gjøre innsamlet kunnskap og fortsområdet tilgjengelig for publikum. Tilbakeføring av anlegg til opprinnelig stand, i den grad det er mulig og hensiktsmessig.

Rognan Hytteforening

Grendalag, ungdomslag, forsamlingshus, velforening 

Forening for hytteierne i Rognan hytteområde på Skarsøya

Tustna Helselag

Helse 

Tustna Helselag er en underavdeling av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Laget deltar aktivt i Demensaksjonen og Hjerteuken for å støtte forskningen på disse områdene. I tillegg jobber laget aktivt for å fremme god helse hos lokalbefolkningen.

UL Nordlys

Grendalag, ungdomslag, forsamlingshus, velforening 

Ungdomslaget Nordlys vart første gang starta i 1946. Etter ca 10-års drift vart laget "lagt på is". 22.11.1991 gjenoppsto laget og har siden da gjort en stor innsats ikke bare for beboere og hyttefolk på Skardsøya, men også for alle i og utenfor kommunen. Lagets formål er å bidra til ett levende og godt nærmiljø for alle aldersgrupper med meningsfylte og allsidige fritidsaktiviteter.

Kontakt

Sosiale media

2024 © iAure